Imelda Hanselman Loopbaan-begeleiding & Coaching Telefoon 06-23562506 Stress en burn-out coach Zutphen Email: Mail naar Imelda


”Wie zichzelf het snelst voorbij loopt, komt zichzelf het eerste tegen. “

 

Ervaren van stress is op zichzelf nuttig; voor de oermens was stress levensreddend! Veel en langdurig stress ervaren is ongezond; het brengt uw leven fors uit evenwicht met uiteindelijk totale uitputting als gevolg (burn-out). Als u zelf in deze situatie zit, is (h)erkenning vaak ver te zoeken. Dit bemoeilijkt een aanpak voor verandering. Coaching kan u daarbij helpen.

Even voorstellen stress en burn-out coach in Zutphen

Tientallen jaren ben ik werkzaam op het terrein van Mens & Werk, telkens vanuit andere invalshoeken. Hierin ontmoet ik regelmatig mensen die worstelen met klachten als gevolg van chronische stress en burn-out. Ook raakt het onderwerp mijzelf waardoor ik mezelf beschouw als ervaringsdeskundige. Wat mij goed geholpen heeft is door gesprekken met anderen inzicht te krijgen in de onbalans. Hierdoor kreeg ik het besef en de innerlijke drive die nodig was dingen in mijzelf en mijn leven ten goede te veranderen. Dit samen vormde de basis voor de beroepsopleiding tot stressconsultant. Onder het motto: “wat goed is voor mij, kan goed zijn voor de ander” coach ik met enthousiasme en bevlogenheid.

De betekenis van stress in je leven

Als stress langzamerhand uw leven binnen sluipt, blijkt het vaak lastig te zijn allerlei signalen te (h)erkennen. U verliest grip op uzelf en verminderd functioneren is het gevolg. (Gezondheids-)klachten gaan zich opstapelen. Op elk moment kunt u dit zélf doorbreken; hoe eerder u dit doet, des te sneller u gaat werken aan terugwinnen van energie. Coaching is altijd maatwerk; ieder mens staat immers op eigen wijze in het leven en reageert op persoonlijke wijze op zijn omgeving. Wat voor de één een ‘koud kunstje’ is, kan voor de ander een bijna onoverkomelijk probleem zijn. Alle onderwerpen die uw stress raken, worden betrokken bij de behandeling. Door coaching krijgt u inzicht in uw ‘stressoren’ en leert u deze hanteren. U brengt gezonde samenhang aan tussen wat u denkt, voelt en doet. U gaat dit stapsgewijs in praktijk brengen in uw dagelijkse leven. Daarmee wordt uw functioneren en welbevinden zowel thuis als op uw werk weer plezierig én gezond.

Werkwijze stress coach Zutphen

Als stressconsultant kan ik u op een praktische wijze helpen om alle stress (of burn-out) gerelateerde klachten in beeld te brengen via een inventarisatie. Vervolgens doe ik u (en eventueel uw werkgever) een begeleidingsvoorstel op basis van het opgestelde plan van aanpak. Na afloop van het korte begeleidingstraject is er ruimte voor een evaluatie en wordt bekeken of de begeleiding afgerond kan worden of dat er een vervolg nodig is. De werkgever blijft indien gewenst betrokken bij het begeleidingstraject. Bij begeleiding via een re-integratiebedrijf of arbodienst zal actieve terugkoppeling plaatsvinden, met daarnaast oog voor het privacy aspect. De begeleiding vindt plaats in een ontspannen setting en is gericht op een kort traject.

Vormen van begeleiding

Binnen de begeleiding bent u als individu uitgangspunt. Ik bied uitsluitend maatwerk. Daarbij zoek ik aansluiting bij uw werk- en denkniveau en uw hulpbronnen. U neemt verantwoordelijkheid voor uw positie om daarmee het stuur van uw (werk)leven zelf ter hand te nemen. Ik stel veel vragen; zij nodigen u uit tot terugblikken, reflecteren, nadenken, vooruitkijken, oplossingen zoeken en prikkelen van gevoel. Ik werk praktisch en concreet. Aan de hand van op de persoon afgestemde opdrachten nodig ik u uit om uzelf, wensen en mogelijkheden te verhelderen. Humor, een open en ongedwongen sfeer en helder taalgebruik vormen de basis voor samenwerking.

Meer over de begeleiding:

Gemiddeld bestaat de behandeling uit 5 tot 8 sessies, verspreid over 3 tot 7 maanden. Aangepaste afspraken zijn bespreekbaar, want ook bijvoorbeeld een eenmalig consult kan u verder helpen. Aanpak bestaat uit: gesprekken, (huiswerk)opdrachten, oefeningen, informatie & advies. Aanpak van uw stressfactoren kan onderdeel zijn van een traject in het kader van re-integratie, verzuim(preventie), outplacement of loopbaanbegeleiding, preventie van psychisch verzuim voor groepen werknemers. Waar dit wenselijk of noodzakelijk is, kan in de aanpak worden samengewerkt met andere betrokken partijen (werkgever, ARBOdienst, UWV, verzuimcoördinator/casemanager, andere hulp bieders, thuisfront)

De aanpak richt zich op de volgende onderdelen:

aanpak begeleiding burnout zutphen

De kosten

Prijsopgave na overleg. Mijn richtprijs voor particulieren is €65,- per uur, incl. btw (verlaagd tarief voor particuliere cliënten). Als er sprake is van (dreigend) verzuim op uw werk, kan ontvangen van begeleiding onderwerp van overleg zijn met uw werkgever tegen een hoger, zakelijk uurtarief. Voor organisaties verzorg ik workshops en trainingen. Informatie hierover op aanvraag.

Voor vragen, inlichtingen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met:

Imelda Hanselman Loopbaanbegeleider, coach en stressconsultant te Zutphen (maandag t/m donderdag) Telefoon 06-23562506 Email: info@imeldahanselman.nl Website: www.imeldahanselman.nl

Ik ben aangesloten bij:

de NOLOC (beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals) en de stichting Burnout en Stress

noloc