De mensen en instanties in je omgeving kunnen een sterke rol spelen tijdens het ontstaan en ook tijdens het herstel van een burn-out. Privé en zakelijk zijn er factoren die geleid hebben tot langdurige stress en je burn-out. Daarmee beter leren omgaan nu en in de toekomst is één van de belangrijkste onderwerpen van de begeleiding door een coach of hulpverlener.

Onderstaande tekst gaat over het omgaan met je omgeving tijdens je herstel.

Privé reacties op je burn-out of overspannen zijn: Je partner, familie, vrienden en kennissen

De algemene kennis op het gebied van burn-out bij deze mensen is vrij klein. Dus is het slim ze algemene informatie over stress en burn-out te laten lezen. Bijvoorbeeld op deze site. Dat geeft ze al een idee van wat stress en burn-out zijn. Het document Een zoektocht naar herstelgeeft bovendien inzicht in wat mensen zoals jij nu zelf echt meemaken. Laat maar eens lezen, dan begrijpen ze je wellicht beter.

Deze groep weet ook niet goed wat ze wel en niet van je kunnen verwachten. Het is belangrijk om hen inzicht te geven in je kunnen. Wat mogen ze in de aankomende tijd van je verwachten? Omdat je vaak je eigen mogelijkheden ook niet helemaal goed weet is het verstandig om voorzichtig te zijn. Zeg bij afspraken met anderen dus niet dat je het wel redt. Maar bouw de mogelijkheid in om af te zeggen. Dat is heel gewoon en verstandig voor jezelf.

Privé: De Huisarts en zijn kennis van stress en burn-out

De huisarts is doorgaans goed op de hoogte, maar niet altijd. Hij staat aan jouw kant als het gaat om beslissingen over wel of niet aan het werk gaan en is onafhankelijk van de werkgever. Indien hij zelf de burn-out heeft vastgesteld is dat geen twistpunt. Anders kan hij nog wel eens een afwijkende mening hebben.
Bij verwijzing zal hij in eerste instantie verwijzen naar een hem bekende eerstelijns psycholoog. Deze hoeft echter niet gespecialiseerd te zijn in burn-out. (en zeker niet in het fysieke herstel van burn-out)
Niet veel huisartsen zijn op de hoogte van de mogelijkheden van andere gespecialiseerde hulpverleners bij stress en burn-out. Het is dus raadzaam om daar zelf ook informatie over te verzamelen om mee te kunnen praten over de doorverwijzing.

Zakelijk: De positie van de bedrijfsarts

Deze wordt vaak ingehuurd door het bedrijf. Doorgaans zal hij net als de huisarts aan jouw kant staan als het gaat om het herstel. Maar net zoals een Huisarts kan een Bedrijfsarts ook minder gespecialiseerd zijn. Bij zijn afwegingen kan hij of zij bovendien het bedrijfsbelang mee laten wegen. Dat zie je vooral terug in de druk die er wordt uitgeoefend om sneller weer aan het werk te gaan.

Zakelijk: HRM/PZ

HRM/PZ werkt geheel in dienst van de organisatie. Ze handelen personeelszaken af. Dat zijn zaken die te maken hebben met personeel, maar vooral staan in het kader van de bedrijfsvoering.
Ziek, overspannen, burn-out thuis zijn is een dure aangelegenheid in een bedrijf: Jouw salaris loopt door en het werk moet nog steeds worden gedaan. Indien het bedrijf je waardevol acht, dan zal het meer in je willen investeren. Dat geldt ook bij een burn-out. Dat betekent dat HRM/PZ overeenkomstig handelt. Ze zullen dus niet op voorhand jouw belangen behartigen.

Zakelijk: De chef

Je bent afhankelijk van de chef. Deze man of vrouw heeft een belangrijke stem in de faciliteiten (tijd en vergoedingen) die er voor je zullen worden vrijgemaakt om te herstellen van je burn-out. Tevens kan hij druk uitoefenen op HRM/PZ en de Bedrijfsarts.
Het is dus goed om hem/haar op de hoogte te houden. Zodoende behoud je zowel tijdens het herstel als daarna een goede relatie. Probeer naar hem de verwachtingen over het herstel vooral duidelijk te houden.

Het totaal overziend is het goed om te beseffen dat er diverse belangen een rol kunnen spelen.

De in stress en burn-out gespecialiseerde coach

De hulpverlener is een grote steun, ook als het gaat om de omgang met de omgeving. Hij of zij kan je adviseren over hoe je je het beste kunt opstellen in de gesprekken met je chef en de andere vertegenwoordigers van het bedrijf. Ook kan hij of zij je helpen met (geschreven) verklaringen over het herstel en je (on)mogelijkheden.

Ben je burn-out, zoek dan gericht hulp. Dan sta je er in relatie met je omgeving ook niet alleen voor.


Reacties

Burn-out en je omgeving — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>