Moniek van Oss
Van Oss Psychotherapie & Coaching
Stress- en burnout-coach Goirle
E-mail: info@psychotherapietilburg.eu
Website: www.psychotherapietilburg.eu

Stress en burn-out

In een cultuur die doorweven is met een illusie van maakbaarheid geven we onszelf al snel de schuld wanneer het leven niet zo loopt zoals wij zouden wensen. Tegelijkertijd hebben we het niet voor het zeggen wat er op ons pad komt. Wat we wel zelf kunnen bepalen is hoe we hiermee omgaan. Daarmee hebben we alsnog veel invloed op de  kwaliteit van ons  leven. We hoeven dan ook niet lijdzaam toe te kijken hoe we gebukt gaan onder steeds meer stress. In de manier waarop we op stress reageren ligt een belangrijke sleutel.

Werkwijze stress en burn-out begeleiding Goirle:

Effectief omgaan met stress vanuit verschillende invalshoeken:
Bij stressreductie is een integratieve benadering het meest effectief, aangezien daarmee zowel de fysieke als mentale componenten van stress worden aangepakt.

Het resultaat:

Je krijgt inzicht in hoe stress werkt bij jou:

 • Je brengt in beeld wat bij jou stress veroorzaakt
 • Je leert signalen van stress te herkennen
 • Je krijgt informatie over de werking van stress

 

Je leert hoe je jouw leven weer in balans kunt brengen door:

 • De vicieuze cirkel van piekeren en stress te doorbreken
 • Jezelf een kalmerend ademritme aan te wennen
 • De focus te richten op energiegevers: wat inspireert je wat en geeft jou voldoening
 • Effectief om te gaan met moeilijke gevoelens die jou stress bezorgen
 • Afstand te nemen van de verhalen waarmee je jezelf onnodig onder druk zet
 • Middels goede zelfzorg je batterij weer op te laden
 • Op een vriendelijke manier met jezelf om te gaan
 • Te ontdekken wat er werkelijk toe doet voor jou en daar meer prioriteit aan te geven

 

Aanpak Burn-out:

Aangezien een burn-out in eerste instantie vooral een lichamelijke uitputtingsreactie is, zal de eerste stap vooral gericht zijn op het opladen van de batterij. Dit vraagt om acceptatie en goede zelfzorg. Hierbij kan gedacht worden aan een dagstructuur waarin vooral activiteiten worden opgenomen die energie geven in plaats van energie nemen. Een dagritme dat borg staat voor voldoende rustmomenten, ontspanningsoefeningen en beweging. In plaats van te piekeren over verleden en toekomst leer je veel meer in het hier en nu te zijn. Hierdoor kom je meer in contact met jezelf. Naast dit dagritme en de focus op het hier en nu, kunnen ook voedingtips  bijdragen aan een goed herstel.

Na voldoende herstel van energie wordt gestart met re-integratie. Door inzicht te krijgen in de veroorzakers van de burn-out wordt ook duidelijk wat nodig is om tot een goede re-integratie te komen en terugval te voorkomen. Daarbij is zowel aandacht voor jou als persoon en hoe je met jezelf omgaat als voor de (arbeids-)omstandigheden die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van de burn-out. Ook kunnen ervaringen uit het verleden zich aandienen die eerst nog om verwerking vragen.

burnout-coach-Goirle

Even voorstellen: Van Oss Psychotherapie & Coaching

Mijn naam is Moniek van Oss (1966). Als therapeut en coach heb ik veel ervaring met het begeleiden van mensen met stressgerelateerde klachten en burn-out. Wat mij drijft is mensen te helpen om niet behulpzame reactiepatronen te doorbreken en hun leven weer af te stemmen op hun persoonlijke waarden en dromen.

In mijn werk probeer ik steeds een brug te slaan van het hanteren van klachten naar levenskunst en groei, waarbij talenten weer voluit tot bloei kunnen komen.

Middels training, werk en opleiding heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met de volgende thema’s: stress en burn-out, rouw & verlies, persoonlijke ontwikkeling, verwerking van trauma, re-integratie en coaching.

Aan de Educatieve Academie in Antwerpen heb ik de opleiding voor Integratieve Psychotherapie gevolgd en met succes afgerond. Deze opleiding is erkend door de Europese Associatie voor Psychotherapie en leidt dus op tot het Europees Certificaat Psychotherapie (ECP). Dit Europese keurmerk staat garant voor een wetenschappelijk onderbouwde deskundigheid, professionaliteit en integriteit. Het ECP wordt erkend door zorgverzekeraars, waarmee vergoeding van sessies deels mogelijk is via een aanvullende verzekering.

Daarnaast ben ik opgeleid in de volgende werkvormen: ACT (Acceptatie en Commitment Therapie), Voice Dialoque, Mindfulness en zelfcompassie, focusing, EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) en Positieve psychologie. Ook ben ik lid van verschillende beroepsverenigingen. Voor meer informatie ik je naar mijn site: www.psychotherapietilburg.eu

Kernwaarden voor mij als coach zijn integriteit, zorgvuldigheid en respect. Ik wil een prettige en veilige context bieden door een houding van acceptatie en vanuit die basis prikkelen tot verandering in een door jou gewenste richting. Ik zal een heldere spiegel voorhouden vanuit een open blik.

Door mijn brede ervaring en training kan ik mij optimaal afstemmen op jouw individuele hulpvraag. Daarmee sta ik garant voor een deskundige en persoonlijke aanpak. Centraal voor mij staat doen wat werkt voor jou, om jouw kwaliteit van leven te verbeteren.

De kosten

Kosten voor een gesprek (sessie) bedragen 80 euro wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering (aanvullende verzekering)of de werkgever. Kom je hier niet voor in aanmerking dan reken ik 65 euro per sessie. Wanneer de werkgever de gesprekken vergoedt is het bedrag exclusief BTW.

Een sessie duurt 60 – 75 minuten, afhankelijk van de gebruikte methode.

Cursus Effectief omgaan met stress, zo doe je dat!

Tijdens deze driedaagse cursus leer je op een gezonde manier om te gaan met stress. Het doel is je leven weer in balans te brengen. Tijdens de cursus maken we gebruik van bewezen effectieve methoden namelijk: Acceptatie & Commitment Therapie (ACT), Mindfulness en oefeningen uit de Positieve Psychologie. De cursus wordt gegeven op een schitterende locatie; het Klooster Nieuwkerk in Goirle op zaterdag 18 januari, 15 februari en 14 maart 2020. 

Voor meer informatie:

Van Oss Psychotherapie & Coaching
Van Bylandtstraat 77
5046 MB Tilburg
E-mail: info@psychotherapietilburg.eu
Website: www.psychotherapietilburg.eu
Telefoon: 06-14755668 (graag voicemail inspreken indien ik de telefoon niet op kan nemen)