Stress en burn-out coach groningen lieveren

Sandra Sanders Stress en burn-out coach Groningen Lieveren

Telefoon:(06)25226738 (0521)345708

E-mail: sanderscoaching@kpnmail.nl


Stress en burn-out

Stress, veel mensen hebben er tegenwoordig last van. Dat is niet verwonderlijk. Het leven wordt steeds jachtiger en vluchtiger en we eisen (te) veel van onszelf. Het groeit ons nogal eens boven het hoofd. Als je kijkt naar wat stress in feite veroorzaakt, dan komt dat vrijwel altijd neer op machteloosheid, onvermogen. Je moet iets doen wat je niet wilt of kunt. Met als resultaat: stress. In de kern is stress zeker niet negatief – het is een overlevingsmechanisme – maar als de stress aanhoudt, dan ontstaan er problemen. Langdurige stress kan leiden tot burn-out. Een burn-out heb je gelukkig niet zomaar. Die ontstaat gedurende een (jaren)lange periode door een combinatie van factoren, bijvoorbeeld spanningen op het werk, mét daarbij een verhuizing én een pasgeboren kindje. Vermoed je (of je omgeving) dat je een burnout hebt of ertegenaan zit, dan is het verstandig eerst naar de huisarts te gaan voor een diagnose en om uit te sluiten dat er iets anders aan de hand is, en vervolgens gespecialiseerde hulp te zoeken.

Even voorstellen stress en burn-out coach

Sandra Sanders (1962), coach en trainer op het gebied van stress en burn-out. Tot 2009 werkte ik in de journalistiek, waarvan de laatste negen jaar als hoofdredacteur. Als coachend leidinggevende leerde ik mensen stimuleren, een team smeden, mensen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. Heerlijk om te doen en prachtig om de resultaten te zien. Als leidinggevende werd ik al die jaren zelf ook gecoacht. Omdat het coachen mij eigenlijk steeds meer ging boeien, heb ik op dit gebied vanaf 2006 diverse opleidingen gevolgd, met als specialisatie stress, burn-out en loopbaanbegeleiding.

Ik heb me vervolgens in twee benaderingswijzen gespecialiseerd: oplossingsgericht werken en ACT. Bij oplossingsgericht werken worden niet zozeer de problemen geanalyseerd, maar wordt gekeken naar wat er al aan oplossingen voorhanden is, wat er allemaal goed gaat, de sterke kanten die ieder heeft. Die dienen als uitgangspunt om de problemen de baas te worden. Het is een hoopvolle, op de toekomst gerichte benadering. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. In een ACT-traject leer je om buiten de discussies in je hoofd te treden en jezelf en de wereld vanuit een andere invalshoek te bekijken. Je holt niet meer in gedachten of in gedrag achter elke gedachte aan die langskomt. Je leert stilstaan bij wat zich onvermijdelijk voordoet in een mensenleven/op je werk en hoe je hier een andere houding in kan aannemen die beter helpt om obstakels mee te nemen (en niet te vermijden of je door te laten weerhouden) in de richting van wat het leven, inclusief werk, voor jou de moeite waard maakt. Op mijn site vind je hier meer informatie over. Mijn ervaring is dat een ACT-traject erg goed helpt bij stressproblematiek. Ik bied ACT-trajecten ook aan als telefonisch traject met thuisopdrachten.

Wat kunt u verder van mij verwachten?

 • Respect en openheid.
 • Heldere taal.
 • Toegankelijkheid.
 • Een praktische aanpak.

Werkwijze stress en burnout begeleiding in Lieveren (bij Groningen) en Zorgvlied (zuidwest-Drenthe)

Op basis van de intake, die gratis is, maak ik een plan van aanpak en een inschatting van het aantal benodigde sessies. Begeleiding is altijd maatwerk en zal daarom inhoudelijk van persoon tot persoon verschillen. Is sprake van burn-out, dan zal de coaching bijvoorbeeld gericht zijn op:

 • herstel van de lichamelijke conditie
 • vergroten van de draagkracht
 • vergroten van assertiviteit
 • leren aanhouden van goede dagstructuur
 • inzicht verwerven in energiegevers en -vreters
 • doorbreken van stresspatronen
 • leren van ontspanningsoefeningen
 • vergroten van weerbaarheid
 • cognitieve training

Gemiddeld staat er een gesprek of acht voor een traject (bij burn-out duurt de begeleiding langer). Regelmatig worden ook trainingen georganiseerd. Kijk voor de actuele trainingen en data op www.sanderscoaching.nl. Vanaf april 2016 bied ik ook de bekende training ‘Voluit leven’ aan. E-coaching zal worden aangeboden vanaf de zomer van 2016.

De kosten

Particulieren € 109 (incl. btw) per sessie van 75 minuten. ZZP-ers € 109 (excl. btw) per sessie. Bedrijven € 150 (excl. btw) per sessie van 75 minuten. Wanneer je als particulier en werknemer komt met klachten van werkstress (al dan niet in combinatie met stress door privéomstandigheden), dan zal ik – mits je dat wilt – proberen het traject door de werkgever vergoed te krijgen. Dit lukt vrijwel altijd. Ik informeer je graag over de werkwijze bij trajecten via de werkgever. Zelfstandigen kunnen de coaching aftrekken als zakelijke kosten.

Voor vragen, inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met:

Sanders coaching Sandra Sanders Dorpsstraat 40 8437 PB Zorgvlied (bij Wolvega/Oosterwolde) Centrum 12 9304 TH Lieveren (bij Groningen/Haren) Telefoon: (06) 25 22 67 38 / (0521) 34 57 08 E-mail: sanderscoaching@kpnmail.nl Website: www.sanderscoaching.nl Lid Nobco