Stress en burn-out preventie begint simpelweg met “Na inspanning volgt ontspanning”.

Stress hoort bij het leven. Onder invloed van tijdelijke stress kunnen we goede prestaties leveren. Wanneer die stress lang aanhoudt en er onvoldoende ruimte is en genomen wordt om ook te ontspannen, ontstaan er klachten.

Bij het langdurig onder stress staan worden de klachten erger en als je niet ingrijpt, leidt dit tot een overspannen situatie of een burn-out. Dan is het slim om maatregelen te nemen voor burn-out preventie.

Wanneer er al stress klachten zijn is er meer nodig. Vraag je dan af:
– Welke stressklachten zijn er en hoe kan je deze verminderen?
– Wat waren de oorzaken van de stress klachten en hoe ging je hier mee om?
– Kan je je nog ontspannen en hoe kan je dit gaan doen?burn-out preventie

Het staat er heel eenvoudig, maar om hier zelf mee aan de slag te gaan valt vaak niet mee. Door langdurige stress raken de eigen waarden en behoeften vaak ondergesneeuwd. Zo vergeet je waar je in het verleden van kon genieten, en hoe je dit nu kan doen kun je niet meer bedenken. Kortom door stress verandert onze manier van in het leven staan. We hebben iemand nodig die ons daar op wijst en die met ons in gesprek gaat over hoe we het anders kunnen doen.

Op het werk: Een goede coach kan helpen om burn-out preventie maatregelen in te zetten

Onderstaande omstandigheden werken overspannen worden en burn-out in de hand. Wil je dus burn-out preventie maatregelen nemen dan dient daaraan zowel aan de kant van de medewerker als aan de kant van de bedrijfsvoering energie te worden besteed.

De op deze site vermelde stress- en burnout-coaches zijn in staat om de juiste adviezen te formuleren.

Omstandigheden die het ontstaan van stress in de hand werken en de kans op een burn-out vergroten:

Persoonlijk, karaktereigenschappen die de kans op een burn-out vergroten:

 • Perfectionisme,
 • moeilijk grenzen stellen,
 • geen nee kunnen zeggen,
 • hoge verwachtingen hebben,
 • idealisme,
 • bereidheid om te geven,
 • ambitieus om te zorgen,
 • loyaliteit,
 • je graag willen manifesteren.

 

Persoonlijk, privé omstandigheden die een burn-out in de hand werken:

 • Financiële- of gezondheidszorgen,
 • verstoorde relaties,
 • verlies van naasten,
 • traumatische ervaringen en
 • gebrek aan levensvervulling.

 

Werksituatie en inhoud van het werk die kunnen leiden tot chronische stress en burn-out:

 • Routinematig werk,
 • geen invloed hebben op werkomstandigheden,
 • slechte werksfeer,
 • slecht management,
 • bureaucratie,
 • reorganisaties,
 • zware werkbelasting,
 • onregelmatige werktijden,
 • onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden,
 • intensiteit van werk,
 • tijdsdruk,
 • werk waarbij je veel moet geven en weinig waardering krijgt,
 • conflict waarden en normen.

 

Wanneer de bovengenoemde omstandigheden samengaan met de volgende toenemende klachten wordt het tijd om gericht hulp te zoeken:

Signalen, klachten bij burn-out en stress

Lichamelijke klachten bij stress
Emotionele klachten bij stress
Denken Verandering in gedrag
Slecht slapen
Hartkloppingen
Drukkend gevoel op de borst
Moe en lusteloos zijn
Maag en darmstoornissen
Hoge bloeddruk
Hoofdpijn
Spierpijnen
Sneller transpireren
Snel geïrriteerd
Snel huilen
Vlug emotioneel reageren
Zelden lachen of glimlachen
Somber, depressief
Onverschillig zijn

 
Verstrooid zijn
Moeilijk concentreren
Piekeren
Overdreven waakzaam zijn
Minder prikkels aan kunnen.
Meer of minder eten
Meer roken, alcohol, medicatie
Geen zin meer hebben in seks
Je niet kunnen ontspannen, onrustig zijn
Geen energie meer hebben

Reacties

Stress en burn-out preventie — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>