burnout-coach-tilburgStress- en burnout-coach Tilburg

Moniek van Oss Van Oss Psychotherapie & Coaching E-mail: info@psychotherapietilburg.eu Website: www.psychotherapietilburg.eu


Stress en burn-out

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat stress ook bij het leven hoort. Vooral de mate van stress en de manier waarop je ermee om gaat, bepalen in hoeverre deze pijnlijke ervaringen je leven gaan beheersen.

Hoewel stress bij het leven hoort wordt steeds duidelijker welke impact overmatige of chronische stress heeft op ons immuunsysteem en onze gezondheid. Stress vormt daarnaast een voedingsbodem voor veel mentale klachten (bijvoorbeeld burn-out, depressie en angst).

In een wereld van schijnbaar onbegrensde mogelijkheden stellen we vaak hoge eisen aan onszelf. We zetten onszelf daarmee onnodig onder druk en houden te weinig tijd over om tot rust te komen. Wanneer drukte je leven beheerst, wordt het tijd de regie terug te pakken en zelf te besluiten waarop jij je aandacht wil richten.

Het leven brengt op zichzelf al veel stress met zich mee. We vervullen verschillende rollen in het leven en hebben vaak vele taken op ons bord liggen. Daarnaast dienen zich allerlei gebeurtenissen aan, waar we lang niet altijd grip op hebben, maar die ons wel behoorlijk kunnen raken. Het vraagt om aandacht, bewustwording en inzicht om hier op een goede manier mee om te kunnen gaan.

Werkwijze stress en burn-out begeleiding Tilburg

Aanpak stress vanuit meerdere invalshoeken (integratieve aanpak)

Bij stressreductie is een integratieve benadering het meest effectief, aangezien daarmee zowel de fysieke als mentale componenten van stress worden aangepakt. Concreet kan ik je begeleiden bij de volgende stappen:

 • In beeld brengen wat bij jou stress veroorzaakt
 • Aandacht schenken aan dingen die jou energie geven
 • Helder krijgen hoe stress werkt in jouw lichaam en geest
 • Jezelf een kalmerend ademritme aanwennen
 • Je volle aandacht richten op activiteiten in het hier en nu
 • Effectief omgaan met moeilijke gevoelens die jou stress bezorgen
 • De vicieuze cirkel van piekeren en stress doorbreken
 • Afstand nemen van gedachten waarmee je jezelf onnodig onder druk zet
 • Anders naar jezelf kijken en jezelf meer rust gunnen
 • Op een vriendelijke manier met jezelf omgaan
 • Beschrijven wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven
 • Ruimte maken voor dromen en verlangens die tot op heden niet aan bod zijn gekomen
 • Prioriteiten stellen en keuzes te maken
 • Automatische reactiepatronen die jou niet behulpzaam zijn doorbreken
 • Balans tot stand brengen tussen inspanning en ontspanning
 • Jouw grenzen op een effectieve manier communiceren

 

Aanpak Burn-out

Aangezien een burn-out in eerste instantie vooral een lichamelijke uitputtingsreactie is, zal de eerste stap vooral gericht zijn op het opladen van de batterij. Dit vraagt om acceptatie en goede zelfzorg. Hierbij kan gedacht worden aan een dagstructuur waarin vooral activiteiten worden opgenomen die energie geven in plaats van energie nemen. Een dagritme dat borg staat voor voldoende rustmomenten, ontspanningsoefeningen en beweging. In plaats van te piekeren over verleden en toekomst leer je veel meer in het hier en nu te zijn. Hierdoor kom je meer in contact met jezelf. Naast dit dagritme en de focus op het hier en nu, kunnen ook voedingstips bijdragen aan een goed herstel.

Na voldoende herstel van energie wordt gestart met re-integratie. Door inzicht te krijgen in de veroorzakers van de burn-out wordt ook duidelijk wat nodig is om tot een goede re-integratie te komen en terugval te voorkomen. Daarbij is zowel aandacht voor jou als persoon en hoe je met jezelf omgaat als voor de (arbeids)omstandigheden die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van de burn-out. Ook kunnen ervaringen uit het verleden zich aandienen die eerst nog om verwerking vragen.

Even voorstellen: Van Oss Psychotherapie & Coaching:

Mijn naam is Moniek van Oss (1966). Als therapeut en coach heb ik veel ervaring met het begeleiden van mensen met stressgerelateerde klachten en burn-out. Wat mij drijft is mensen te helpen om niet behulpzame reactiepatronen te doorbreken en hun leven weer af te stemmen op hun persoonlijke waarden en dromen.

In mijn werk probeer ik steeds een brug te slaan van het hanteren van klachten naar levenskunst en groei, waarbij krachten en talenten weer voluit tot bloei kunnen komen.

Middels training, werk en opleiding heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met de volgende thema’s: stress en burn-out, rouw & verlies, loopbaanbegeleiding, coaching, re-integratie en seniorencoaching.

Aan de Educatieve Academie in Antwerpen heb ik de opleiding voor Integratieve Psychotherapie gevolgd en met succes afgerond. Deze opleiding is erkend door de Europese Associatie voor Psychotherapie en leidt dus op tot het Europees Certificaat Psychotherapie (ECP). Dit Europese keurmerk staat garant voor een wetenschappelijk onderbouwde deskundigheid, professionaliteit en integriteit. Het ECP wordt erkend door zorgverzekeraars, waarmee vergoeding van sessies deels mogelijk is via een aanvullende verzekering.

Ik ben opgeleid in de volgende werkvormen: ACT (Acceptatie en Commitment Therapie), Voice Dialoque, Mindfulness en zelfcompassie, focusing, EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), Positieve psychologie en EFT (Emotional Freedom Techniques). Ook ben ik lid van verschillende beroepsverenigingen. Voor meer informatie ik je naar mijn site:www.psychotherapietilburg.eu

Kernwaarden voor mij als coach zijn integriteit, zorgvuldigheid en respect. Ik wil een prettige en veilige context bieden door een houding van acceptatie en vanuit die basis prikkelen tot verandering in een door jou gewenste richting. Ik zal een heldere spiegel voorhouden vanuit een open blik.

Door mijn brede ervaring en training kan ik mij optimaal afstemmen op jouw individuele hulpvraag. Daarmee sta ik garant voor een deskundige en persoonlijke aanpak. Centraal voor mij staat doen wat werkt voor jou, om jouw kwaliteit van leven te verbeteren.

Cursus Effectief omgaan met stress, zo doe je dat!

Tijdens deze driedaagse cursus leer je op een gezonde manier om te gaan met stress. Het doel is je leven weer in balans te brengen. Tijdens de cursus maken we gebruik van bewezen effectieve methoden namelijk: Acceptatie & Commitment Therapie (ACT), Mindfulness en oefeningen uit de Positieve Psychologie. De cursus wordt gegeven op een schitterende locatie; het Klooster Nieuwkerk in Goirle op zaterdag 18 januari, 15 februari en 14 maart 2020. 

De kosten

Kosten voor een gesprek (sessie) bedragen 80 euro wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering (aanvullende verzekering)of de werkgever. Kom je hier niet voor in aanmerking dan reken ik 65 euro per sessie. Wanneer de werkgever de gesprekken vergoedt is het bedrag exclusief BTW.

Een sessie duurt 60 – 75 minuten, afhankelijk van de gebruikte methode.

Voor meer informatie:

Van Oss Psychotherapie & Coaching Van Bylandtstraat 77 5046 MB Tilburg E-mail: info@psychotherapietilburg.eu Website: www.psychotherapietilburg.eu Telefoon: 06-14755668 (graag voicemail inspreken indien ik de telefoon niet op kan nemen)